معنی و ترجمه کلمه inactive window به فارسی inactive window یعنی چه

inactive window


کامپيوتر : پنجره غيرفعال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها