معنی و ترجمه کلمه induced field به فارسی induced field یعنی چه

induced field


علوم مهندسى : ميدان القاء شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها