معنی و ترجمه کلمه induced noise به فارسی induced noise یعنی چه

induced noise


پارازيت القاء شده
علوم مهندسى : نويز جريان قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها