معنی و ترجمه کلمه inductee به فارسی inductee یعنی چه

inductee


نفر استخدام شده ،استخدامى ،کسيکه وارد خدمت شده
علوم نظامى : پذيرفته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها