معنی و ترجمه کلمه inexistence به فارسی inexistence یعنی چه

inexistence


نيستى ،نابودى ،عدم ،معدومى ،اتکاء ذاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها