معنی و ترجمه کلمه infest به فارسی infest یعنی چه

infest


هجوم کردن در،فراوان بودن در،ول نکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها