معنی و ترجمه کلمه inquiry به فارسی inquiry یعنی چه

inquiry


پرس و جو،اسستسفار،خبرگيرى ،بازجويى رسيدگى ،استسفار،تحقيق ،خبر گيرى ،پرسش ،بازجويى ،رسيدگى ،سئوال ،استعلام ،جستار
علوم مهندسى : سوال
کامپيوتر : درخواست
قانون ـ فقه : استعلام استعلاميه
روانشناسى : بررسى
علو م نظامى : بازرسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها