معنی و ترجمه کلمه inscription به فارسی inscription یعنی چه

inscription


سنگ نبشته ،کتيبه ،ثبت ،نقش ،نوشته خطى
علوم مهندسى : نوشته خطى
معمارى : کتيبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها