معنی و ترجمه کلمه insulated wall به فارسی insulated wall یعنی چه

insulated wall


علوم مهندسى : ديواره عايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها