معنی و ترجمه کلمه intermediatory به فارسی intermediatory یعنی چه

intermediatory


واسطه اى ،اصلاحى ،مصلحانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها