معنی و ترجمه کلمه introspectionist به فارسی introspectionist یعنی چه

introspectionist


کسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها