معنی و ترجمه کلمه invade به فارسی invade یعنی چه

invade


تک کردن ،تاخت و تاز کردن در،هجوم کردن ،تهاجم کردن ،حمله کردن بر،تجاوز کردن
قانون ـ فقه : مورد تجاوز قرار دادن
علوم نظامى : تاخت و تاز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها