معنی و ترجمه کلمه jasmine به فارسی jasmine یعنی چه

jasmine


(گ.ش ).ياسمن ،گل ياس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها