معنی و ترجمه کلمه join up به فارسی join up یعنی چه

join up


به هم پيوستن
علوم نظامى : مجتمع کردن هواپيماها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها