معنی و ترجمه کلمه joint command به فارسی joint command یعنی چه

joint command


فرماندهى مشترک
علوم نظامى : يکان مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها