معنی و ترجمه کلمه joint grouting به فارسی joint grouting یعنی چه

joint grouting


معمارى : پر کردن درزها يا بندها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها