معنی و ترجمه کلمه jointless به فارسی jointless یعنی چه

jointless


بى بند،بى مفصل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها