معنی و ترجمه کلمه kappa به فارسی kappa یعنی چه

kappa


حرف دهم الفباى يونانى که معادل حرف> کاف <فارسى و K انگليسى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها