معنی و ترجمه کلمه kerchiefed or chift به فارسی kerchiefed or chift یعنی چه

kerchiefed or chift


روسرى دار،بادستمال پوشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها