معنی و ترجمه کلمه key assignments به فارسی key assignments یعنی چه

key assignments


کامپيوتر : وظيفه دهى کليدها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها