معنی و ترجمه کلمه keyboard to tape unit به فارسی keyboard to tape unit یعنی چه

keyboard to tape unit


کامپيوتر : واحد صفحه کليد به نوار مغناطيسى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها