معنی و ترجمه کلمه keyless lamp socket به فارسی keyless lamp socket یعنی چه

keyless lamp socket


الکترونيک : سرپيچ بى کليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها