معنی و ترجمه کلمه kilderkin به فارسی kilderkin یعنی چه

kilderkin


چليک يابشکه کوچکى معادل نصف ياربع بشکه معمولى ،(انگليس قديم )پيمانه ابجو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها