معنی و ترجمه کلمه kinesiological principle به فارسی kinesiological principle یعنی چه

kinesiological principle


ورزش : اصول حرکت شناختى بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها