معنی و ترجمه کلمه kissing button به فارسی kissing button یعنی چه

kissing button


ورزش : برامدگى روى زه که در کشيدن کامل کمان با لب کمانگير مماس مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها