معنی و ترجمه کلمه knock one on the head به فارسی knock one on the head یعنی چه

knock one on the head


مشت بر کله کسى زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها