معنی و ترجمه کلمه laicize به فارسی laicize یعنی چه

laicize


بصورت غير روحانى يا غير علمى در اوردن ،جنبه عاميانه دادن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها