معنی و ترجمه کلمه laloplegia به فارسی laloplegia یعنی چه

laloplegia


روانشناسى : فلج دستگاه صوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها