معنی و ترجمه کلمه lane به فارسی lane یعنی چه

lane


مسير هريک از دوندگان يا شناگران خط پرتاب ازاد،مسير گوى بولينگ خط شناگر،خيابان ،راه باريک ،گلو،ناى ،راه دريايى ،مسير که باخط کشى مشخص ميشود،خط سير هوايى ،کوچه ساختن ،منشعب کردن
معمارى : راه ورودى
ورزش : مسير هر دونده
علوم نظا مى : کوره راه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها