معنی و ترجمه کلمه larding-pin به فارسی larding-pin یعنی چه

larding-pin


سيخى که باان پيه خوک را لاى گوشت ميگ ذارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها