معنی و ترجمه کلمه largess به فارسی largess یعنی چه

largess


بخشش ،دهش ،انعام ،سخاوت ،ازادگى ،مساعدت ،وسعت نظر،گشاده دستى ،بخشيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها