معنی و ترجمه کلمه lateral and sway bracing به فارسی lateral and sway bracing یعنی چه

lateral and sway bracing


عمران : حرکات جانبى و نوسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها