معنی و ترجمه کلمه least developed countries به فارسی least developed countries یعنی چه

least developed countries


بازرگانى : پائين ترين کشورهاى در حال توسعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها