معنی و ترجمه کلمه left handed polarization به فارسی left handed polarization یعنی چه

left handed polarization


شيمى : قطبش چپ گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها