معنی و ترجمه کلمه letter of intent به فارسی letter of intent یعنی چه

letter of intent


تمايل نامه
بازرگانى : نامه علاقه مندى به انجام معامله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها