معنی و ترجمه کلمه lever-arm به فارسی lever-arm یعنی چه

lever-arm


عمران : بازوى اهرم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها