معنی و ترجمه کلمه lien به فارسی lien یعنی چه

lien


حق حبس ،حق وصول طلب ،(حق )حق تصرف مال يا ملکى تاهنگاميکه بدهى وابسته به ان داده شود،حق رهن ،حق گروى ،طحال ،سپرز
قانون ـ فقه : حبس مال ،حق رهن ملک بدهکار براى بستانکار
بازرگانى : حق تصرف وثيقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها