معنی و ترجمه کلمه lighting outlet به فارسی lighting outlet یعنی چه

lighting outlet


علوم مهندسى : اتصال نور
الکترونيک : خروجى روشنايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها