معنی و ترجمه کلمه liker to god than man به فارسی liker to god than man یعنی چه

liker to god than man


شبيه تر بخداتاادم ،بيشترمانند خداتاادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها