معنی و ترجمه کلمه limit check به فارسی limit check یعنی چه

limit check


بررسى حدى ،مقابله حدود
کامپيوتر : مقابله حدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها