معنی و ترجمه کلمه litheness به فارسی litheness یعنی چه

litheness


نرمى ،انحناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها