معنی و ترجمه کلمه load control به فارسی load control یعنی چه

load control


الکترونيک : تنظيم با بار خارجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها