معنی و ترجمه کلمه load test به فارسی load test یعنی چه

load test


علوم مهندسى : ازمايش بار
الکترونيک : ازمايش با بار خارجى
معمارى : ازمون بار گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها