معنی و ترجمه کلمه lobbyer به فارسی lobbyer یعنی چه

lobbyer


)lobbyist(کسيکه در پارلمان تبليغ ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها