معنی و ترجمه کلمه longitudinal girder به فارسی longitudinal girder یعنی چه

longitudinal girder


شاه تير طولى
علوم مهندسى : تير طولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها