معنی و ترجمه کلمه machine gun به فارسی machine gun یعنی چه

machine gun


به تيربار بستن ،به مسلسل بستن
علوم نظامى : به مسلسل بستن مسلسل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها