معنی و ترجمه کلمه magnetic field inhomogeneity به فارسی magnetic field inhomogeneity یعنی چه

magnetic field inhomogeneity


علوم مهندسى : غيريکنواختى ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها