معنی و ترجمه کلمه magnetic recording tape به فارسی magnetic recording tape یعنی چه

magnetic recording tape


علوم مهندسى : نوار ضبط صوت مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها