معنی و ترجمه کلمه magnetic wire recording به فارسی magnetic wire recording یعنی چه

magnetic wire recording


علوم مهندسى : ضبط صوت سيمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها