معنی و ترجمه کلمه magnetic-film memory به فارسی magnetic-film memory یعنی چه

magnetic-film memory


علوم مهندسى : حافظه با فيلم مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها